درباره راد کافه

مجموعه راد کافه در کنار شماست

اسم٬ (راد كافه) از نام فاميل بنيانگذارانش گرفته شده، اولویت ما تلاش مداوم براي بهبود كيفيت خدمات و محصولات و ايجاد تجربه خاص و شگفت انگيزه و همینطور حمایت و همکاری مثبت با پرسنل و همکارانمان می باشد. ما حمايت از كودكان محروم رو ماموريت اجتماعي خودمون مي دونیم.